Soluret ved midsommer kl 17

Solure

Billeder af soluret:
Solurene er forskellige efter, hvor på jordens krumme overflade de er opstillet.
Selve visningen i soluret består af forskellige linier til angivelse af tiden på året og tiden på dagen.
Tiden på året vises af tre hovedlinier, som er sommersolhverv linien, jævndøgnslinien og vintersolhvervslinien.
Kalenderåret består af måneder, men disse er ikke symmetriske  omkring solåret – der er ca. 10 dages forskel på vintersolhverv og nytår – derfor er det muligt at angive soltegnslinierne på soluret.
Tiden på dagen vises af sløjferne – hvorfor er det sløjfer og ikke linier? Det skyldes, at jorden bevæger sig i en elipse og ikke en cirkel omkring solen, i en elipse, er hastigheden højere tæt ved solen og lavere fjernt fra solen, dette betyder, at når man måler tiden med et nøjagtigt ur, hvad vi gør idag, så har denne tidsforskel en betydning – før i tiden, da ure ikke var almindelige, havde det ingen betydning med 10 – 20 minutter fra eller til.
Hvis man ser på solskyggen et bestemt tidspunkt hver dag i årets løb, vil den følge denne sløjfekurve rundt, men hvilken vej rundt? – Hvis man står foran soluret med solen i ryggen, så vil første kvartal være den venstre kurve, andet kvartal vil være højre kurve osv.
Solur fremstilling:
Jeg har fremstillet en maskine, som bliver indstillet til at tegne soluret med en laser – laserens stråle angiver solens retning på forskellige tider af dagen og året.
Soluret kan tegnes på en gårdsplads, med keramiske angivelser – på et bord – på en væg – eller i en have.
Man kan også bruge maskinen til at forudsige på hvilke tidspunkter der vil være sol et bestemt sted.
Soluret kan være stort eller lille alt efter ønske.
Soluret kan også være i en skål af en vis størrelse, altså et skålsolur.
Skålsolure kendes fra arkæologiske fund, flere tusind år gamle.